Zakres usług

Kancelaria oferuje usługi w szczególności w zakresie:

– prawa cywilnego (m.in. doradztwo prawne w sprawach z zakresu głównych dziedzin prawa cywilnego, dziedziczenie testamentowe, działy spadku, zachowki, dochodzenie odszkodowań, zniesienie współwłasności, sprawy związane ze stosunkiem najmu),

– prawa rodzinnego (m.in. rozwody, separacje, opieka nad dzieckiem, kontakty, wszelkie sprawy związane ze stosunkami majątkowymi w małżeństwie, podziały majątku, rozliczenia konkubinatów),

– prawa karnego (m.in. obrona we wszelkich rodzajach spraw karnych, reprezentacja pokrzywdzonych, reprezentacja stron w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej),

– prawa pracy (m.in. ustalenie stosunku pracy, dochodzenie odszkodowań, mobbing).

Darmowe porady prawne

W każdą środę, w godzinach od 16 do 18 Kancelaria oferuje bezpłatną pomoc prawną, udzielając porad z każdej dziedziny prawa. W celu umówienia wizyty uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o uprzedni kontakt telefoniczny.